Od 01. januara 2018. godine prinudno izvršenje vrši se na isti način kao i kada su izvršni dužnici direktni korisnici budžetskih sredstava na nivou Republike, odnosno sa računa Izvršenja budžeta Republike Srbije •

Narodna banka Srbije uputila je obaveštenje advokatskim komorama sa uputstvom za provođenje izvršenja kada su dužnici zavodi za krivične sankcije i ustanove kulture, sa listom novootvorenih računa. Ministarstvo finansija – Uprava za trezor u skladu sa članom 2. tačka 51) Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009 113/2017), Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije (“Sl. glasnik […]

Čitaj dalje...