O B J A Š Nj E Nj E u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), Ministar finansija i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donose O B J A Š Nj E Nj E u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa […]

Čitaj dalje...