Stručni savet javnobeležničke komore srbije: Da li javni beležnik može da potvrdi (solemnizuje) predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, kojim je ugovorena i kapara, i to tako što je predviđeno da prodavac zadržava primljenu kaparu ako „kupac odustane od kupovine predmetnih nepkretnosti“1, a ukoliko prodavac „odustane od prodaje“, „obavezan je kupcu vratiti kaparu“, ili bi solemnizacija bila suprotna članu 93đ Zakona o javnom beležništvu, s obzirom da bi predstavljala potvrdu ništave isprave o pravnom poslu, pošto je takvo ugovaranje kapare/odustanice ništavo

СТРУЧНИ САВЕТ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Датум: 17. август 2017. године ПИТАЊE И ОДГОВОР Да ли јавни бележник може да потврди (солемнизује) предуговор о купопродаји непокретности, којим је уговорена и капара, и то тако што је предвиђено да продавац задржава примљену капару ако „купац одустане од куповине предметних непкретности“1, а уколико продавац „одустане од продаје“, „обавезан […]

Čitaj dalje...