Od 1. januara 2018. godine registracija preduzetnika elektronskim putem, bez dolaska na šalter. Elektronska registracija obuhvata elektronsku prijavu potpisanu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca prijave. Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora koje je snabdeveno vremenskim žigom, Agencija će dostavljati na e-mejl registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca e-prijave. Naknada za uslugu elektronske registracije iznosi 1.000 dinara •

Od početka 2018. godine građani Srbije moći će lakše, jeftinije i za mnogo kraće vreme da se registruju kao preduzetnici. Zahvaljujući novoj usluzi koja će omogućiti da se procedura registracije u potpunosti obavi putem interneta – od podnošenja zahteva do dobijanja rešenja, Agencija za privredne registre (APR) će od 1. januara 2018. godine omogućiti preduzetnicima […]

Čitaj dalje...