Zastarelost prava na naknadu štete?

Pitanja i OdgovoriCategory: Naknada šteteZastarelost prava na naknadu štete?
advokat Vuk Vuković Staff asked 2 years ago

3 ili 5 godina?

1 Answers
advokat Vuk Vuković Staff answered 2 years ago

Poštovani,
Hvala što ste postavili pitanje na sajtu bvlaw.rs.
Članom 376 Zakona o obligacionim odnosima propisano je:
(1) Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo.
(2) U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.
(3) Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme određeno za zastarelost te obaveze.
Pozdrav od nas