Садржина приватне кривичне тужбе

Не може се одбити приватна кривична тужба од стране првостепеног суда са образложењем да дело које је предмет оптужбе није кривично дело, јер не садржи облик виности. Из образложења: Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе није кривично дело, јер не садржи облик виности. […]

Čitaj dalje...