Answer for Pravna zaštita od vozila stanara iz susednih zgrada

Poštovani,
 
Hvala na pitanju koje ste postavili.
 
Pre svega, u vezi sa vašom opaskom da ste videli ‘’da pomažem u raznim oblastima’’ želim da vam ukažem da svoje advokatske usluge ne obavljam u vidu pravne pomoći besplatno, s tim da mogu davati načelne odgovore na pitanja građana kao što ću to učiniti i u vašem slučaju.
 
Stoga mogu odgovoriti na vaše pitanje – koliki broj potpisa vlasnika stanova je neophodno imati za predmetnu odluku, i to u smislu člana 44 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada koji u stavu 2 propisuje ‘’ O raspolaganju zajedničkim delovima zgrade, poveravanju upravljanja profesionalnom upravniku i kreditnom zaduživanju stambene zajednice skupština stambene zajednice odlučuje većinom koju čine 2/3 ukupnog broja glasova.’’ Međutim mora se napomenuti da je ova većina potrebna jedino ako vaša stambena zajednica nije donela poseban akt kojim je utvrđen neki drugi oblik većine.
 
Kada je u pitanju kako treba da izgleda tražena odluka sto se tice sadrzaja teksta i forme, tu se moram izviniti i ukazati vam da to već ne činim besplatno, već takva vrsta radnji može biti jedino predmet mog angažovanja u okviru međusobne poslovne saradnje.