Answer for odluka deteta sa kojim roditeljem će živeti

Поштовани,
Чланом 60 став 4 Породичног закона прописано је да дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може одлучити са којим ће родитељем живети.