Sporazum između Osnovnog i Višeg suda u Nišu, s jedne strane, i Gradskog komunalnog preduzeća, s druge strane, o upućivanju predmeta na medijaciju, potpisan je 17. januara 2018. godine. Biće to prvi takav slučaj da se domaći sudovi dogovore sa nekim javnim preduzećem da se potraživanja građana rešavaju mirnim putem, a ne sudskim tužbama.

Za početak na medijaciju će biti upućivani predmeti koji iz izvršnog postupka prelaze u parnicu, i u kojima dužnici izjavljuju prigovor zastarelosti. Komunalno preduzeće će uvažavati ovaj prigovor i zaključivati sa strankama sporazum za nezastareli deo duga, uz davanje mogućnosti da dugovanje isplate u čak 60 rata bez kamate. Jednim sporazumom biće obuhvaćeni svi predmeti koje […]

Čitaj dalje...