Neke od izmena Krivičnog zakonika RS koje stupaju na snagu 01.12.2019.g.

Vrste kazni [ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA] Član 43 Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne: 1) doživotni zatvor; 2) kazna zatvora; 3) novčana kazna; 4) rad u javnom interesu; 5) oduzimanje vozačke dozvole. Ranija verzija: [Član 43 Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne: 1) kazna zatvora; 2) novčana kazna; 3) […]

Čitaj dalje...