Moralna autorska prava (da se autoru prizna autorstvo nad delom) su neograničenog trajanja, dok imovinska autorska prava traju od nastanka dela, pa do 70 godina posle smrti autora i prenosiva su na treća lica. Nepoštovanje intelektualne svojine u Srbiji i dalje je masovno. Većina članova starih ugovora bila protiv autora, a ne u njegovu korist •

Šestoro ljudi dopalo je zatvora u poslednjih godinu dana jer su zloupotrebili tuđa autorska prava, a još 31 osoba je osuđena na uslovnu kaznu, kućni zatvor ili opomenu. Ove brojke su manje nego pre npr. sedam godina, kada je osuđeno 130 ljudi, a 11 njih se našlo iza rešetaka. Da li to znači da smo, […]

Čitaj dalje...